Čábelka, M., & Jakl, M. (2017). DoPřírody! – GEOINFORMATION MOBILE APPLICATION. AUC Geographica, 52(2), 249-257. https://doi.org/10.14712/23361980.2017.20