Perivolioti, Triantafyllia-Maria, Antonios Mouratidis, Dimitra Bobori, Georgia Doxani, and Dimitrios Terzopoulos. 2017. “MONITORING WATER QUALITY PARAMETERS OF LAKE KORONIA BY MEANS OF LONG TIME-SERIES MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES”. AUC Geographica 52 (2), 176-88. https://doi.org/10.14712/23361980.2017.14.